Grunneier i Veldre har fått ny beskjed om å stanse forurensning fra pelsdyrhus

Gardbrukeren i Veldre har fått beskjed om å stopp avrenning fra peldyrhus straks.