Ministeren ble utfordret på bondetinget – svaret ble møtt med applaus

Landbruk- og matminister, Olaug Bollestad (KrF) var tindrende klar om rovdyrpolitikken på bondetinget.