Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge tretopphytter på gården

Artikkelen er over 2 år gammel

Ruben Andre Westvang i Brumund ønsker å bygge to tretopphytter for å styrke gården som ressurs.

Byggplan AS har på vegne av Westvang søkt Ringsaker kommune om dispensasjon for å få tillatelse til å sette opp hyttene på gården i et LNFR-område.

Hyttene vil få inntil seks til åtte sengeplasser, og utleie som vil pågå hele året er spesielt rettet mot barnefamilier.

– Man ønsker å legge til rette for opplevelser knyttet til gårdsdrift og natur spesielt rettet mot barnefamilier, står det i søknaden fra Byggplan.

Hyttene er planlagt bygd i granskog med innslag av furu. Ingen naboer har innsigelser mot tiltaket.

Av særlige grunner til å gi dispensasjon trekker søker fram:

* At hyttene vil bli et viktig supplement til gårdsdriften.

* At utleie, tilrettelegging av aktiviteter vil kunne gi mulighet for en kvinnearbeidsplass.

* Vil gi økt salg og markedsføring av gårdens produkter.