Konserndirektøren måtte stå skolerett da hun møtte bøndene på Tingvang

Av

Nortura vurderer å kjøre gris i tre etasjers vogntog til Tønsberg for slakting.