Dette julehuset hadde en uventet effekt på trafikken

Janna Brenden og familien i Lismarka ville gjøre det triveligere for seg sjøl og naboene med julelys. Tiltaket hadde også en annen effekt.