Frykter harepest på Budor etter funn av flere døde dyr

Den siste tiden er det funnet flere døde harer på Budor i Løten. Dyrene har trolig dødd av harepest.