Gå til sidens hovedinnhold

Nær halvparten av dyreholdene Mattilsynet sjekket brøt regelverket

Artikkelen er over 2 år gammel

Så langt i år har Mattilsynet i region øst gjennomført tilsyn med dyrevelferd i mer enn 1.400 dyrehold.

Det kommer fram i en pressemelding.

Resultatet viser at inspektørene har oppdaget større eller mindre brudd på regelverket i 627 av dyreholdene. Dette tilsvarer 44 prosent av de som fikk tilsyn.

– Mattilsynet jobber for å hindre at dyr lider. Det er viktig at vi i en tidlig fase kommer i kontakt med dyreeier som har utfordringer, slik at vi kan gi veiledning, samt gi beskjed om å få på plass forbedringer for å hindre framtidig lidelse for dyra, sier regiondirektør Wenche Aamodt Furuseth.

Alvorlig vanskjøtsel ble registrert i sju produksjonsdyrehold og åtte kjæledyrhold.

Mattilsynet region Øst har pålagt 19 dyreholdere å avvikle sitt dyrehold i perioden 1.januar til 31.august 2018. Av dette var fire kjæledyrhold og 15 produksjonsdyrehold.

I perioden har de også anmeldt 15 dyrehold til politiet, henholdsvis åtte kjæledyrhold, seks produksjonsdyrhold og ett annet dyrehold.

Antall bekymringsmeldinger øker

Mattilsynet har i løpet av de åtte første månedene i år mottatt 2.728 bekymringsmeldinger på dyrevelferd, noe som er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 70 prosent av bekymringsmeldingene gjaldt hund, katt eller hest.

I 15 av tilfellene som ble oppdaget ble det registrert alvorlig vanskjøtsel, og 19 av dyreholdene fikk pålegg om å avvikle dyreholdet sitt.

Så langt i år er 15 dyrehold anmeldt til politiet. Av disse handlet åtte saker om kjæledyr, seks om produksjonsdyrehold og en sak gjaldt andre dyrehold.

– Vi prioriterer tilsyn der vi tror sjansen er størst for at dyra ikke har det bra, sier Wenche Aamodt Furuseth.

Hun presiserer at resultatene fra tilsynet derfor ikke er representative for bransjen eller dyreholdet i Norge, men for de mest risikoutsatte dyreholdene. Historikk, lokalkunnskap og innkomne bekymringsmeldinger er våre viktigste kriterier for å vurdere risikoen.

Samarbeid kan forebygge alvorlig vanskjøtsel

Mattilsynet i region øst har et tett samarbeid med fylkesmennene og kommunene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland, samt bondeorganisasjonene og ulike regionale aktører innenfor husdyrnæringa.

– Dette for at vi sammen kan dele kompetanse om dyrevelferd og bedre varslingen ved svekket dyrevelferd. Vi har kontakt med de lokale dyrevernorganisasjonene og samarbeider med dem i saker der vi mener det er hensiktsmessig.

Mattilsynet region Øst, har i år fått midler til å starte prosjekt dyrekrim sammen med politidistrikt Innlandet.

– Vi mener at samarbeidet kan bidra til bedre håndtering av saker om dyrevelferdskriminalitet, mer riktig straffenivå og bedre dyrevelferd.