Økning av antall sjukemeldte i Innlandet

Sjukefraværet hadde en økning på 1,7 prosent i Innlandet tredje kvartal i år sammenliknet med i fjor. Kvinner har fortsatt høyere sjukefravær enn menn.

DEL

Nav Innlandet melder at det legemeldte sjukefraværet i Innlandet i tredje kvartal var på 4,7 prosent. Ellers i landet var sjukefraværet i på 4,3 prosent.

– Sammenlignet med tredje kvartal i fjor var økningen i sjukefraværet i Innlandet på 1,7 prosent. Dette er noe mindre enn i landet der økningen var på to prosent, sier direktør Bjørn Lien.

Sykefraværet var som vanlig vesentlig høyere for kvinner enn for menn. I tredje kvartal 2019 var sjukefraværet for kvinner 5,9 prosent og for menn 3,6 prosent. Økningen sammenlignet med tredje kvartal i 2018 var imidlertid noe mindre for kvinner enn for menn.

Lavest sjukefravær i Alvdal

I tredje kvartal i 2019 var det nedgang i sykefraværet i 21 av de 48 kommunene i Innlandet. Det var Alvdal som hadde lavest sykefravær med 2,9 prosent. Nordre Land hadde høyest sykefravær med 6,2 prosent.

– Hamar hadde lavest sykefravær av de store kommunene våre med 3,7 prosent. Her var nedgangen i sykefraværet på 7,0 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2018. Ringsaker hadde høyest sykefravær av de store kommunene med 5,1 prosent. Flere av de store kommunene hadde dessuten en markant økning i sykefraværet, sier Lien.

Høyest i helse

Sjukefraværet var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester, og var nå på 6,4 prosent. Dette var likt med tredje kvartal i fjor. Sjukefraværet var lavest innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 2,8 prosent. Dette var hele 13,3 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.

Stabil andel med gradert sjukemelding

I Innlandet var i overkant av 23 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i tredje kvartal 2019 graderte. Denne andelen har holdt seg stabil sammenlignet med samme kvartal i 2018.

– Bruken av graderte sjukemeldinger ligger fortsatt godt over landsgjennomsnittet. Andelen graderte sjukefraværstilfeller hos kvinner er betydelig høyere enn hos menn. En av årsakene til dette er at gradert sjukemelding ofte forekommer innen kvinnedominerte yrker, som vi finner mange av innen store næringer som for eksempel helse- og sosialtjenester, avslutter direktør Bjørn Lien.

Artikkeltags