Søkte ny tillatelse: Må grave i påska for å bli ferdig i tide

Av

Gravearbeidene i Mjøsa i forbindelse med ny råvannspumpestasjon, skal være ferdig innen utgangen av april.