Vil ha ei barnehagetomt i området Bruvollhagan

Av

Ringsaker kommune mener det må settes av et område til barnehagetomt i forbindelse med utvidelse av Bruvollhagan i Moelv.