Moelven har tjent over 140 millioner hittil i år

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Artikkelen er over 1 år gammel

Den internasjonale etterspørselen etter trevarer gir et sterkt kvartalsresultat i Moelven. Driftsresultatet for årets tre første måneder ble på NOK 140,9 millioner.

DEL

Driftsresultatet fra første kvartal er en økning på NOK 51,8 millioner sammenlignet med 2018. Omsetningen i første kvartal var på NOK 2695,8 millioner, noe som er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor (NOK 2717,6 millioner, skriver bedriften i en pressemelding mandag formiddag.

- Vi kan se tilbake på et solid driftsresultat i årets tre første måneder. Moelven lever i takt med verdensøkonomien, og den har vært preget av velstandsøkning og folkevekst. For oss har det betydd høy etterspørsel etter bærekraftige trevarer, og det har først og fremst Timber-divisjonen vår nytt godt av gjennom deres store eksportandel av skurlast og komponenter til industriformål, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA. 

Selv om første kvartal ga et godt resultat for Moelven, er konsernsjefen mer avventende når det gjelder utviklingen for resten av året. Dette skyldes en mer usikker verdensøkonomi, og et litt kjøligere hjemmemarked innen enkelte segmenter. 

- Vi kommer til å ha et sterkt fokus på forbedring av driften i 2019, og vi er spente på hvordan markedet utvikler seg. Vi ser at aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia er litt lavere enn i fjor. Innen divisjon Byggsystemer, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, har vi samlet sett en langt lavere ordrereserve sammenlignet med fjoråret. Dette har blant annet ført til permitteringer i Norge og nedbemanninger i Sverige for byggmodulvirksomhetene våre, sier Kristiansen.

Artikkeltags