Ber kommunen kalle inn til møte for støy og manglende skjerming

Naboer til Tømten fjelltak er kritiske til aktivitet utover de gitte driftstidene og støy fra i Tømten fjelltak. Nå ber de om at kommunen innkaller til et møte.