Fylkesmannen har mottatt klage på bruk av tvang

Fylkesmannen i Hedmark har åpnet tilsynssak mot Ringsaker kommune etter å ha mottatt klage om bruk av tvang.