Moelven økte med over 91 millioner kroner

Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier.

Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier.

Artikkelen er over 1 år gammel

Moelven leverer et solid resultat i tredje kvartal.

DEL

Moelven Industrier ASA leverte et driftsresultat på 129,6 millioner kroner i tredje kvartal i 2018. Det er en økning på 91,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i kvartal 3 var på 2494 millioner kroner (NOK 2440,6 i 2017). Det skriver selskapet i en pressemelding fredag morgen.

- Moelven påvirkes av aktiviteten i verdensøkonomien. Et økende internasjonalt fokus og høyere pris på trevarer til industribruk gir gode resultater for Timber-divisjonen vår. Byggeaktiviteten i Skandinavia har kjølt seg litt ned, noe som resulterte i en noe lavere etterspørsel for produktene til Wood-divisjonen. Virksomhetsområdene limtre, byggmoduler og systeminnredning har litt ulik konjunkturutvikling i Norge og Sverige, og leverer varierende resultater, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier.

I august lanserte Moelven planene for en pelletsfabrikk og et bioenergianlegg som er lagt til Moelven Soknabruket AS. Dette innebærer en investering på 270 millioner kroner, den største i sitt slag i Moelven. Det er første gang på 40 år at Moelven bygger et helt nytt anlegg.

- Dette sikrer økt verdiskapning fra hele tømmerstokken, og er et viktig bidrag for bærekraftig vekst i Moelven, sier Kristiansen.

Enova bidrar med 66 millioner kroner til satsningen, der bionergianlegget skal forsyne både pelletsfabrikken og sagbruket med energi.

Moelven har divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger. I tredje kvartal ble det besluttet å avvikle driften ved Moelven Are som et ledd i å styrke konkurransekraften i Moelven Wood.

- Det er med tungt hjerte vi avviklet arbeidsplassen til våre 21 dyktige medarbeidere i Are. Men skal vi drive bærekraftig, så krever det at vi har et kontinuerlig fokus på å forbedre driften og strukturen i konsernet. Dette fokuset har vært avgjørende for Moelvens økonomiske snuoperasjon de siste årene, og vil fortsette med høy intensitet framover, sier Kristiansen.

Artikkeltags