Forsto alvoret - investerte 100 millioner

Bertil Tomter og Erik Weisser-Svendsen. Pressefoto.

Bertil Tomter og Erik Weisser-Svendsen. Pressefoto.

Artikkelen er over 2 år gammel

For en del år tilbake sto Moelven i fare for ikke å få forsikring, fordi industrien sikkerhetsmessig var for dårlig rustet. - Vi forsto alvoret i dette og har siden investert nærmere 100 millioner kroner i brannsikkerhetstiltak. Moelven er nå en av de beste i klassen, sier Erik Weisser-Svendsen.

DEL

Moelven Limtre AS er best sikret mot brann i Moelven. Konsernets fokus på brannsikkerhet sparer konsernet for flere titalls millioner.

I følge forsikringsansvarlig, Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA er det ikke bare lav forsikringspremie som konsernet belønnes med.

- Brannsikkerhetstiltak sørger i tillegg for at blir det færre avbrudd som følge av brann. Vi blir en mer effektiv og driftssikker bedrift. Det merkes også resultatmessig for konsernet. Mindre risiko for brann gjør oss til en tryggere bedrift å jobbe i, sier Weisser Svendsen.

Det kommer fram i en pressemelding.

Ingen anmerkninger

Risikovurderingen med fokus på brann som er gjennomført i samarbeid forsikringsselskapet Trygg Hansa, viser at Moelven Limtre AS er best av alle 45 Moelven-anleggene når det gjelder forebyggende sikkerhetstiltak mot brann. Weisser-Svendsen - som er fagansvarlig for det brannforebyggende arbeidet i Moelven - sier at resultatene er for 2017 og halve 2018.

- Moelven Limtre hadde ikke en eneste anmerkning i Trygg Hansas brannforebyggende besøk. Det ble understreket i besøket at bedriften har god kontroll på blant annet sprinkler, brannalarmer, brannceller og øvrig teknisk beskyttelse, sier Weisser-Svendsen.

Ikke personskader

Han understreker imidlertid at risikovurdering rundt personskader ikke er inkludert her. 

- Det er kun brannforebyggende tiltak som gjelder, sier han.

Bedriftene blir plassert i brannsikkerhetskategoriene superior, good, above standard, standard, below standard og poor.

- Det er fortsatt noen av våre bedrifter som har noe å jobbe med. Men samtlige av våre bedrifter ligger innenfor kategorien standard eller bedre. Vi har hele fem bedrifter som ligger på standarden superior. Det betyr at vi holder det som ble lovet da vi for to år siden inngikk ny avtale med Trygg Hansa, sier Weisser-Svendsen.

Følges opp

Oppfølging rundt brannsikkerhet vil fortsette med full styrke over hele konsernet.

- Viktige variabler i gradingen er for eksempel vann, sprinkler, orden, renhold og bygningsmasse. Vi ser at noen har naturlige utfordringer når det gjelder noen av variablene. Blant annet har noen bedrifter en så gammel og utfordrende bygningsmasse og fabrikkdesign til at det vil være krevende at forsikringsselskapet gir de plass i kategoriene above standard eller bedre, sier Weisser-Svendsen.

Var for dårlig

Erik Weisser-Svendsen sier at Moelven de senere årene har hatt høy fokus på brannsikkerhet fordi konsernet for en del år tilbake sto i fare for ikke å få forsikring. Industrien var sikkerhetsmessig for dårlig rustet.

- Vi forsto alvoret i dette og har siden investert nærmere 100 millioner kroner i brannsikkerhetstiltak. Moelven er nå en av de beste i klassen, sier Weisser-Svendsen.

Han poengterer at å ha forsikringene i orden – særlig i dårligere tider - er helt avgjørende.

- Det er rett og slett så alvorlig at dersom man ikke har forsikring, får man ikke lån i banken. Får ikke en industrivirksomhet lån, betyr det i realiteten store utfordringer, sier Weisser-Svendsen.

Artikkeltags