Forskjellsbehandling ved Næra?

Ny runde: Kommunen har fått beskjed om å behandle saken om plattingen til Kristian Brenden på nytt.

Ny runde: Kommunen har fått beskjed om å behandle saken om plattingen til Kristian Brenden på nytt.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Det begynte med det kommunen oppdaget det de oppfattet som en oppstillingsplass for campingvogner og ei badebrygge.

Avslag

Brenden søkte om dispensasjon, men mente at det ikke var snakk om noen oppstillingsplass for campingvogner, men at en annen person fikk lov til å stille vogna si på ei røys, som i utgangspunktet var temmelig flat.

Noen badebrygge benektet han at han hadde anlagt, men en platting hadde han oppført. Han søkte derfor om dispensasjon for plattingen.

Etter befaring vedtok planutvalget å si nei til både camping og platting, noe som Brenden påklaget. Han gjentok at det verken var snakk om noen oppstillingsplass for campingvogner eller noen badebrygge.

Saken endte til sist hos fylkesmannen.

Privatiserende?

Når hans folk kommer for å se, er campingvogna borte. Men de finner i stedet ei bu som ikke er omtalt i saken, og som sannsynligvis er oppført en gang mellom 2001 og 2005.

Fylkesmannen sier også nei til campingvogner. Men han godtar ikke kommunens vurdering av plattingen. Han kan nemlig ikke se at den er mer privatiserende enn en del andre brygger kommunen har gitt dispensasjon for.

Ut fra sammenligning med andre brygger kommunen har gitt dispensasjon for, mener han kommunen må begrunne bedre hvorfor denne plattingen framstår som mer privatiserende enn de andre bryggene det er gitt tillatelse til, sier han.

Han kan nemlig ikke se at denne plattingen er mer privatiserende enn andre.

Derfor mener fylkesmannen at kommunens vedtak er mangelfullt begrunnet, og at Brendens anførsler ikke er tilstrekkelig drøftet under klagebehandlingen. Dessuten ber han om at den hittil ukjente bua også må belyses bedre.

Dermed sender fylkesmannen saken tilbake til kommunen og ber om ny behandling av plattingen og bua.

Artikkeltags