Nes Innkjøpslag nærmer seg nybygging på Stavsjø

Nes Innkjøpslag holder liv i planene om å flytte fra Tingnes og bygge nytt på Stavsjø. Nå søker de om disp fra reguleringsplanen for å kunne bygge høyt nok for sine behov.