Slutter når de blir tatt

Framgang: - Det er viktig å gripe inn tidligst mulig. Det er de enige om. Fra venstre SLT-koordinator Ida L. van der Eynden, politibetjent Jane Brendhagen, lensmann Terje Krogstad og Marianne Ihle fra Ungdomskontakten. Foran en sentral medarbeider, narkotikahunden Gjermund. Foto: Ivar Bae

Framgang: - Det er viktig å gripe inn tidligst mulig. Det er de enige om. Fra venstre SLT-koordinator Ida L. van der Eynden, politibetjent Jane Brendhagen, lensmann Terje Krogstad og Marianne Ihle fra Ungdomskontakten. Foran en sentral medarbeider, narkotikahunden Gjermund. Foto: Ivar Bae

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I løpet av de siste fem årene har politiet i Ringsaker tatt 146 forskjellige personer under 21 år for narkobruk. 80 prosent av disse er ikke blitt tatt på nytt. – Det varmer et politihjerte, sier lensmann Terje Krogstad.

DEL

Det viser at vi er inne på et riktig spor, at den måten vi arbeider på gir resultater, sier han.

Samarbeid

Når han snakker om "vi" i den sammenhengen, er det ikke bare politiet han tenker på. Det handler om det samarbeidet som er etablert mellom politiet og Ringsaker kommune, med ungdomskontakten, helsestasjonene, barnevernet og skoleverket som sentrale aktører, det såkalte SLT-samarbeidet.

– Vi er bekymret over holdninger som har utviklet seg i en del ungdomsmiljøer, med en større aksept av narkotika. Det kommer stadig nye kull til. Likevel ser vi at arbeidet vårt virker, sier han.

– Vi er ikke ute etter å straffe flest mulig. Målet vårt er å redusere bruken, og først og fremst rekrutteringen, understreker han.

– Da mener vi det gjør en forskjell å gripe inn tidligst mulig.

For mange viser det seg at det å bli tatt av politiet også betyr at man slutter med stoff. Der har lensmannen positive tall å vise til.

Færre blir tatt igjen

Av de 146 personene vi har tatt i løpet av de siste fem årene, er det 30 stykker, om lag 20 prosent, som blir fulgt opp. Det betyr at de ikke har sluttet med narkotika, og at vi følger med i hva de gjør.

– Det gledelige er at 80 prosent av dem, 116 personer i vår statistikk, ikke er blitt tatt på nytt, sier han.

Dette framholder han er reelle tall.

– For vi mener vi har veldig god oversikt over ungdomsmiljøene. Gjennom SLT-samarbeidet vet vi mye om hvem som bruker stoff, og hvem som er i risikosonen. Sjansen for å bli tatt er forholdsvis stor i Ringsaker, og slik skal det fortsatt være, slår han fast.

Han legger ikke skjul på at det er mørketall. Hvor mange det handler om totalt, blir bare gjetning.

Men Ungdataundersøkelsen fra 21014 gir en indikasjon.

– Den viste at tre prosent av ungdomsskoleelevene og 11 prosent av elevene ved Ringsaker videregående skole har brukt hasj minst en gang de siste 12 månedene, forteller Ida Sander Einden, SLT-koordinator i Ringsaker kommune.

Konsekvenser

Ungdomskontakten er med i SLT-samarbeidet og er i mange tilfeller de første som kommer i kontakt med ungdom som har debutert med stoff.

– Da tar vi en samtale med dem og forklarer dem hva dette handler om, og hvilke konsekvenser fortsatt bruk kan gi, sier hun.

Og konsekvenser blir det av narkotikabruk.

Det handler om hva som skjer med den enkelte, for eksempel i form av sløvhet og vansker med å henge med på skolen.

– Men det handler også om praktiske konsekvenser i forhold til ting som jobb, førerkort og militærtjeneste. Seinest i går snakket jeg med ei ung jente som ikke fikk den jobben hun søkte på fordi hun hadde en narkotikapågripelse på rullebladet sitt, forteller Krogstad.

– Når vi kommer i kontakt med en bruker for første gang, vil vi derfor gjerne gjøre det i form av en påtaleunnlatelse i kombinasjon med en avtale om urinprøver over en periode, sier han.

Høyt pengeforbruk er også en konsekvens av narkotikabruk, og dette igjen fører i mange tilfeller til kriminalitet for å finansiere bruken.

– Vi legger stor vekt på å kommunisere konsekvensene av å bli tatt, sier han.

Oppfølging

– Det er verdt å merke seg at ingen av de etablerte brukerne vi kjenner sier at det har vært verdt det, understreker lensmannen.

– Vi har også et inntrykk av at mange faktisk synes det er en lettelse på bli tatt. Går man da inn på en avtale om urinprøver, enten det er med politiet eller med helsesøster, har man også en "unnskyldning" for ikke å røyke hasj eller bruke andre stoffer, sier han.

SLT-samarbeidet er et nøkkelorgan i bekjempelsen av narkotika. Her møtes alle berørte parter regelmessig, og her handler det også om å diskutere enkeltpersoner og hva man kan gjøre i forhold til dem.

Skolene er også viktige samarbeidspartnere.

Artikkeltags