Gir lov til å kjøre med snøscooter i naturreservat ved Brumundsjøen

Fylkesmannen gir dispensasjon for oppkjøring av vanlige løyper for hundekjøring innenfor Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat.