Her har eieren fått flere pålegg om å rydde, men fortsetter å rote

Et gardsbruk i Nordre Ringsaker framstår så forsøplet og rotete at det vekker harme blant beboerne i nærheten. Ringsaker kommune kjenner til problemet og har gitt grunneieren pålegg om å rydde eiendommen.