Setter av en hel uke til miljøet i fire kommuner

Når kretsløpsparken og ombrukskonseptet Resirkula på Gålåsholmen åpner i april skal det markeres storarrangementet Miljøuka.