Lavere arbeidsledighet i Innlandet enn landet som helhet

ØKT: Det er lavere ledighet i Innlandet enn i landet som helhet, men ledigheten har økt sammenlignet med samme måned i fjor,

ØKT: Det er lavere ledighet i Innlandet enn i landet som helhet, men ledigheten har økt sammenlignet med samme måned i fjor,

Ved utgangen av januar var det registrert 2347 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

DEL

Det kommer frem i en pressemelding fra NAV. Arbeidsledigheten i landet var på 2,6 prosent.

- Selv om ledigheten fortsatt var lav i Innlandet, var den høyere enn på samme tid i fjor, sier direktør Bjørn Lien i pressemeldingen.

1. januar ble NAV i Hedmark og i Oppland slått sammen til NAV Innlandet.

I Ringsaker var det registrert 393 helt ledige arbeidssøkere, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Flest stillinger i helsesektoren

Det er brudd i statistikken over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av en ny registreringsmetode for arbeidssøkere.

- De bruddjusterte tallene viser at Innlandet hadde en økning av antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten hadde en tilsvarende nedgang. Årsaken til dette er at antall arbeidssøkere på tiltak i Innlandet var den laveste i landet, forteller Lien.

Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

I Hedmark var det i januar tilgang på 1184 registrerte ledige stillinger. Det var klart flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, hvor det var registrert 365 ledige stillinger.

Artikkeltags