8,9 millioner til bygdefiber på Nes og Helgøya

Trenger fiber: Også landbruket benytter seg av avansert teknologi, og er avhengig av god dekning. Her har Guåker kontroll på kalkunene på gården.

Trenger fiber: Også landbruket benytter seg av avansert teknologi, og er avhengig av god dekning. Her har Guåker kontroll på kalkunene på gården.

Artikkelen er over 4 år gammel

Ringsaker kommune er en av to kommuner i Hedmark som mottar tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til utbygging av bredbånd. Tilskuddet på 8,9 millioner kroner går til et forsøksprosjekt med «bygdefiber/dugnadsfiber»på Nes og Helgøya.

DEL

- Dette er en god dag! Prosjektet er et ledd i satsingen vår på Nes og Helgøya, og vi er sikre på at dette vil gjøre Nes-samfunnet enda mer attraktivt, sier rådmann Jørn Strand.

Les også: Bønder for bredbånd

Samarbeid

Konseptet «dugnadsfiber» forutsetter en lokal egeninnsats i form av graving, legging av trekkerør osv. Kommunen samarbeider med Nes og Helgøya Bondelag om utbyggingen. Prosjektet omfatter ca. 600 husstander.

De statlige midlene fra Nkom tildeles til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Nkom fikk i år inn 172 søknader, hvor 26 av disse var fra Hedmark. Totalt ble bare 32 søknader innvilget.

- Bredbånd med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å sikre fremtidig vekst. God nettilgang gir innbyggerne muligheten til å delta aktivt i samfunnslivet, det offentlige kan utvikle og levere fremtidsrettede og effektive tjenester og vi sikrer at næringslivet utvikler sin konkurransekraft, sier rådmannen.

Pilotprosjekt

Arbeidet med utbygging av bredbånd på Nes og Helgøya skal nå ut på anbud. Utbygging vil forhåpentligvis kunne starte i 2016. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 28.8 millioner kroner.

– Om modellen med «dugnadsfiber» fungerer vil vi fortsette med utbygging av fiber i andre deler av kommunen, forteller Jørn Strand.

Artikkeltags