Stiller spørsmål ved bemanningssituasjonen på Fredheim

Ansatte på rusinstitusjonen Fredheim på Nes stiller spørsmål ved om de har nok kompetanse på risikovurdering på selvmord ved institusjonen. Nå ber de Fylkesmannen om råd.