Negativ til badstue i vannkanten

Rådmannen er negativ til å dispensasjon for badstua som er bygd i strandkanten ved Mjøsa.