Slik blir «nye» Graaten

Utbygging: Slikk forestiller utbyggerne seg at det kan bli seende ut på Graaten, med dagligvareforretning og kafé i den store bygningen, og sportsbutikk i den andre. Illustrasjon: JAF arkitektkontor AS

Utbygging: Slikk forestiller utbyggerne seg at det kan bli seende ut på Graaten, med dagligvareforretning og kafé i den store bygningen, og sportsbutikk i den andre. Illustrasjon: JAF arkitektkontor AS

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Forslaget til reguleringsplan for Graaten på Sjusjøen legges nå ut til offentlig ettersyn. Se på bildet. Slik kan det bli seende ut.

DEL

Planutvalget i kommunen behandlet spørsmålet i sitt møte onsdag, og vedtok enstemmig å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, uten at utvalget tok stilling til planen som sådan.

Foreløpig skisse

Det ble også understreket at den illustrasjonen som fulgte saken, og som er gjengitt her, viser hvordan initiativtakerne tenker seg den framtidige utbyggingen, ikke nødvendigvis hvordan den blir. For det er først etter at reguleringsplanen eventuelt er vedtatt, at detaljutformingen vil starte.

Det store bygget er tenkt å huse dagligvarebutikk og kafé, samt kontorer og leiligheter.

Det lavere bygget til venstre skal huse Sport1-butikken.

Videre skal store deler av den 15 dekar store eiendommen benyttes til å løse opp i parkeringsproblemene i Sjusjøen sentrum. Kiwi-butikken alene vil ha behov for om lag 100 parkeringsplasser.

For leiligheter vurderes det om det skal anlegges en parkeringskjeller, men dette vil først bli klarlagt gjennom detaljreguleringen. I utgangspunktet stilles det ikke krav om en slik parkeringsløsning.

Møtested

Når man nå går i gang med detaljregulering, ønsker kommunen å få en redegjørelse for hvordan utearealene er tenkt utformet, både for beboere og for kunder og brukere.

– Dette vil bli et viktig møtested på Sjusjøen, påpeker plansjef Anne Gunn Kittelsrud.

Høyres Odd Hermann Roel Børke var den som hadde de største innvendingene da planforslaget ble forelagt planutvalget. Han fryktet at nybyggene ville bli for dominerende i forhold til en øvrige bebyggelsen på Sjusjøen.

Han ble imøtegått blant annet av ordfører Anita Ihle Steen, som framholdt at det faktisk er et sentrumsområde det er snakk om her, og som for øvrig syntes de foreliggende skissene så akseptable ut.

Det er Pihl AS som gjennom selskapet Graaten AS står bak både utarbeidelse av reguleringsplanen og den kommende utbyggingen.

Artikkeltags