Nå er planlegging av hotelltomta i gang

Begynnelse: Når reguleringsarbeidet for hotelltomta starter, tar man i utgangspunktet med store områder både ut i Mjøsa og på landsiden. Illustrasjon: Voll Arkitekter

Begynnelse: Når reguleringsarbeidet for hotelltomta starter, tar man i utgangspunktet med store områder både ut i Mjøsa og på landsiden. Illustrasjon: Voll Arkitekter

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nå starter arbeidet med å regulere tomta hvor Arthur Buchardt planlegger å reise Mjøstårnet.

DEL

Det er firmaet Voll Arkitekter AS som nå har varslet igangsetting av arbeidet med en detaljreguleringsplan for tomta, på vegne av Buchardts selskap AB Invest.

I sitt arbeid tar arkitektfirmaet sikte på å ta med store områder utenfor selve tomta i reguleringsplanen, da de mener at gjennomføringen av prosjektet også kan måtte forutsette at områder utenfor utbyggingsområdet skal bearbeides. Ved oppstart ser de derfor for seg å regulere et område på 450 dekar. Meningen er så å redusere dette til bare å omfatte arealer hvor det kreves tiltak når det ferdige planforslaget sendes over til kommunal behandling.

I det foreløpig planområdet er det også tatt med et større område ute i Mjøsa. Bakgrunnen for dette er at man, som et ledd i planprosessen, skal undersøke muligheten for å etablere et nytt anløpssted for Skibladner ved hotellet. I tillegg ønsker man å undersøke muligheten for å skape et friområde utenfor dagens fyllingsfront.

Det er også tatt med store arealer langs E &, på begge sider av vegen. Bakgrunnen for dette er at det i planprosessen skal kartlegges støy og beskrives nødvendig støyskjerming. Også muligheten for flukt og evakuering fra området i tilfelle en 200-årsflom skal tas med i planarbeidet.

De viktigste temaene som skal utredes i samband med planarbeidet er:

Mjøstårnets visuelle virkninger. Det blir godt synlig, både fra deler av Brumunddal, fra E6 og fra Mjøsa.

Fullt utbygd, med hotell og næringsbygg, boliger og et mulig svømmeanlegg, er det nødvendig med en trafikkanalyse og å sikre tilstrekkelig plass til parkering. Dersom det påtenkte svømmeanlegget også kommer her, er det behov for god atkomst og parkeringsmuligheter for busser.

Boliger, hotell og friområder må sikres mot støy og støvplager.

Et spørsmålstegn er knyttet til grunnforholdene.

Artikkeltags