Navnestriden i Furnes er avsluttet - næringsparken får beholde navnet

Den nye næringsparken ved E6 lengst sør i Furnes kan beholde sitt navn etter flere runder med klager.