Rekordomsetning nok en gang

– Vi har løftet oss betydelig i tømmeromsetningen over noen år, og er fornøyde med at vi kan stabilisere omsetningen på en million kubikkmeter, som vi passerte for første gang i 2014, sier administrerende direktør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog. Foto: Anne Mæhlum.

– Vi har løftet oss betydelig i tømmeromsetningen over noen år, og er fornøyde med at vi kan stabilisere omsetningen på en million kubikkmeter, som vi passerte for første gang i 2014, sier administrerende direktør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog. Foto: Anne Mæhlum.

Artikkelen er over 3 år gammel

Mjøsen Skog omsatte 1.050.000 kubikkmeter tømmer i 2015, og kan igjen notere seg ny omsetningsrekord.

DEL

– Vi har løftet oss betydelig i tømmeromsetningen over noen år, og er fornøyde med at vi kan stabilisere omsetningen på en million kubikkmeter, som vi passerte for første gang i 2014, sier administrerende direktør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

Skogeierandelslagets tømmeromsetning var omkring tre prosent høyere i 2015 enn i 2014.

– Rekordvolumet på 1.050.000 kubikkmeter tømmer tilsvarer 24.000 fulle vogntog med tømmer, eller en sammenhengende kolonne med tømmervogntog fra Lillehammer til Napoli i Italia, sier Dahl.

Profesjonelt og effektivt

Dahl mener god avsetning og konkurransedyktige priser på alle sortimenter er en viktig forutsetning for å nå høyt omsetningsvolum.

– Det krever gode relasjoner til industri og gode logistikkløsninger. I tillegg er det nødvendig med et profesjonelt og effektivt apparat i skog for å kunne hogge og kjøre fram virket. Vi har samarbeid med cirka 25 skogsentreprenører med rundt 30 hogstmaskingrupper, som alle gjør en god jobb for skogeierne, sier Dahl.

Eksporterer til Sverige

– I løpet av 2015 har vi inngått nye salgsavtaler med industri som gjør at vi forbedrer vårt tilbud til skogeierne. Det meste av sagtømmervolumet går til regionale sagbruk, men sagtømmer med lavere kvalitetskrav, som ellers ville blitt til massevirke og gått til cellulose og kartongindustri, har vi nå begynt å eksportere på tog til kunder i Sverige. Det er med på å øke verdien av skogsråstoffet for våre eiere, sier Dahl.

Fire millioner planter

Mjøsen Skog er ikke bare opptatt av hogst og tømmerkjøp, men har sterk fokus på etablering og behandling av ny skog etter hogst. Også på dette området var aktiviteten meget høy i 2015.

– Plantesalget fra Mjøsen Skog havnet på fire millioner planter i vårt område, noe som er på nivå med 2014. Antall markberedningsoppdrag økte. I 2015 gjennomførte vi dessuten ungskogpleie på et rekordstort areal – hele 15 000 dekar. Dette er en utvikling som må fortsette, sier Erik A. Dahl.

Artikkeltags