Historisk gode tall: - Vi kommer til å holde oss til den samme oppskriften som Moelven har fulgt i alle år

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Moelven leverte i 2018 sitt beste fjerde kvartal noensinne, og ligger an til et årsresultat som er det nest beste i konsernets historie.

DEL

Moelven Industrier ASA har et foreløpig årsresultat på 638,9 millioner kroner for 2018. Det blir i så fall det nest beste årsresultatet i Moelvens 119 år lange historie, og det er en økning på 218,5 millioner kroner fra 2017. Omsetningen i 2018 var på 11020,8 millioner kroner (10768,4 i 2017), skriver selskapet oi en pressemelding fredag morgen.

- Gode tider for eksport

Fjerde kvartal 2018 ble også historisk. Aldri før har Moelven kunne presentere et bedre resultat fra årets tre siste måneder. Driftsresultatet var på 200,4 millioner kroner. Det er en økning på 75,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i Q4 var på 2753,5 millioner kroner (2708,9 i 2017).

Konsernsjef Morten Kristiansen gleder seg over tallene.

- Det er fremdeles stor etterspørsel etter skurlast og industritre fra Timber-divisjonen, og her spiller verdensøkonomien og interessen for bærekraftige produkter på lag med oss. Det er gode tider for eksport om dagen, og dette bidrar kraftig til resultatet. Wood-divisjonen, med blant annet byggematerialer, fasade-, interiør- og utendørsprodukter, leverer også et forbedret resultat i 2018. Wood opplever god etterspørsel, selv om byggeaktiviteten i Skandinavia har svinget noe gjennom året. I Byggsystemer-divisjonen, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, er resultatene noe mer variert mellom selskapene. Her er det ulike markedssvingninger i Norge og Sverige som trekker resultatet samlet sett noe ned sammenlignet med 2017, forklarer Kristiansen.

Jubileum

I 2019 fyller Moelven 120 år. Inn i jubileumsåret kan selskapet se tilbake på store prosjekter: Mjøstårnet, som er verdens høyeste trehus, har fått mye oppmerksomhet. Det samme har prosjektet «Det digitale sagverket» ved Moelven Valåsen AB fått, et prosjekt som også har resultert i nye patentsøknader. Nylig ble robotlinjen ved Moelven Byggmodul AB i Säffle nominert til prisen for «Top five innovations» av den amerikanske organisasjonen Hive 50. Dette er første gang en slik nominasjon blir gitt til et prosjekt utenfor USA.

- Vi kommer til å holde oss til den samme oppskriften som Moelven har fulgt i alle år. Det betyr at vi hele tiden jobber med å utvikle folka våre, produktene våre og hvordan vi møter kundene. Står vi i ro, vil vi sakke akterut, sier Kristiansen.

For mange skader

Men alt er ikke bra i Moelven. Det er noen områder som ikke har levert etter forventing.

- HMS-arbeidet har vært viktig i 2018, og vi ser en bedring i utviklingen på antall skader. Likevel har vi fortsatt alt for mange skader, og dette blir det jobbet intensivt med å redusere. Hver eneste skade er en for mye, sier Kristiansen.

I tillegg påvirkes de ulike divisjonene ulikt av konjunktursvingninger lokalt og internasjonalt.

Det at selskapet operer i ulike markeder gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre driften og strukturen i konsernet for å kunne levere best mulig resultat på en bærekraftig måte. Dette arbeidet har pågått i flere år, og fortsetter med uforminsket styrke framover, sier Kristiansen.

Artikkeltags