Buchardts hotellplaner satte fart på avløpet

Dimensjoner: Med disse borene legges det i disse dager seks rør under E6, så langt at de også vil ligge solid under den kommende firefeltsvegen, forteller prosjektleder Erik Bøhneng. Foto: Ivar Bae

Dimensjoner: Med disse borene legges det i disse dager seks rør under E6, så langt at de også vil ligge solid under den kommende firefeltsvegen, forteller prosjektleder Erik Bøhneng. Foto: Ivar Bae

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Med en samlet investering på godt og vel 200 millioner kroner, får Brumunddal og Rudshøgda et avløpssystem som tåler fortsatt vekst de neste 50 årene.

DEL

HIAS, det interkommunale vann- og avløpsselskapet, er allerede godt i gang med de første arbeidene.

– Ny pumpestasjon i Brumunddal med tilhørende ledningsnett sto allerede på planen vår. Men hotellplanene til Arthur Buchardt gjorde at vi forserte planen, og nå er vi i gang, sier adm.dir. Morten Finborud i HIAS.

To faser

Denne forseringen gjør også at HIAS har delt opp arbeidet i to faser.

Den første fasen, som er kostnadsberegnet til 78 millioner kroner, omfatter blant annet bygging av ny pumpestasjon ved siden av Høisveen Caravan, legging av nye rør i retning pumpestasjonen i Botsenden og forsering av E6 på en måte som også ta høyde for den kommende firefelttsutbyggingen.

Les også: Slik er framdriften for hotelltomta i Brumunddal 

– Timeplanen vår er at vi skal være ute av dagens pumpestasjon i januar 2017. Fase 2 i utbyggingen, som omfatter legging av nye rør til renseanlegget i Stange, regner vi med å ha fullført i løpet av juni 2017, sier Erik Bøhneng, som er prosjektleder for arbeidet.

Totalt betyr dette en investering på om lag 180 millioner kroner for HIAS. Så kommer i tillegg de arbeidene Ringsaker kommune skal utføre.

Kommunens andel

– Vi må legge ny kloakk fra Båhusbekken til den nye pumpestasjonen, og samtidig anlegge to nye pumpestasjoner. Men disse arbeidene blir småtterier i forhold til det HIAS skal gjøre, sier teknisk sjef Per Even Johansen.

– Ledningene skal føres fram langs Strandvegen. For oss blir investeringen på om lag 20 millioner kroner, forteller han.

Når det nye anlegget står ferdig, vil avløpskapasiteten være vesentlig økt. Den nye pumpestasjonen vil kunne håndtere 250 liter per sekund, mot 160 liter per sekund i dagens stasjon.

– Dette blir Innlandets største pumpestasjon, sier Finborud.

Totalt skal det legges 25 kilometer med nye rør før prosjektet er i havn.

Sikkerheten vil også bli vesentlig styrket med disse arbeidene, med doble rør fram til renseanlegget.

– Når denne jobben er gjort, har Ringsaker fått et framtidsrettet avløpssystem som er innrettet på vekst, både i antall boliger og næringsliv. Anlegget er dimensjonert for å takle utviklinga i regionen fram til 2040-50, sier han.

I tillegg er selve bygningen til pumpestasjonen så stor at det seinere kan settes inn nye pumper som vil kunne forlenge levetiden ytterligere i 20–30 år.

– Dette er starten på noe svært viktig for Ringsaker, slår varaordfører Geir Roger Borgedal fast.

Artikkeltags