Uenighet om fondsfordeling

Forslag: Tone Høisveen, RL, fremmet fellesforslaget fra tre partier, uten å nå fram.

Forslag: Tone Høisveen, RL, fremmet fellesforslaget fra tre partier, uten å nå fram.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Med seks mot fem stemmer vedtok formannskapet onsdag hvordan kommunens netto driftsresultat fra 2016 skal disponeres. Alle pengene havnet i fond, slik administrasjonen hadde foreslått.

DEL

Da formannskapet kom fram til voteringen, forelå det tre forslag til fordeling av til sammen 19,7 millioner kroner.

På vegne av Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Ringsaklista ønsket Tone Høisveen, RL, å flytte en million kroner fra disposisjonsfondet markedsføring, 1,750 millionene fra disposisjonsfond næringsformål og tre millioner fra det generelle disposisjonsfondet.

Disse millionene ønsket de tre partiene å bruke til å styrke vedlikehold av kommunale veger og bygg, med en million ekstra til hvert formål, en million som et aktivitetsfond inne pleie og omsorg, en million til IKT og nettbrett i skolen, og 1,750 millioner til et næringsfond for jordbruket.

Kai Smeby, SV, fremmet også et forslag hvor han reduserte disposisjonsfond næringsformål med to millioner, for så å styrke vedlikehold av kommunale bygg med 1,5 millioner og samtidig sette av en halv million til digitalisering i skolen.

Ved voteringen ble først forslaget til de tre partiene nedstemt med sju mot fire stemmer, før SV sitt forslag falt med seks mot fem stemmer.

Artikkeltags