På grunn av de vanskelige snøforholdene har Mattilsynet godkjent 20 fôringsplasser for rådyr i Ringsaker. Halvparten ligger på Helgøya. Fôringsplassene er fordelt i samarbeid med landbrukskontor og grunneierlag.

– På menyen står silorundballer, gulrøtter og brød, sier viltforvalter Finn Sønsteby.

Kjører opp spor

Det blir kjørt opp traktorspor mellom fôringsplasser og aktuelle hvileområder. Sporene kjøres opp for at rådyrene skal kunne ta seg fram og tilbake uten større anstrengelser. Mange er allerede i dårlig kondisjon. Tilsyn er organisert.

Skrantesjuken

Når flere dyr samles på foringsplasser og rundt saltsteiner vil eventuelle sjukdommer spre seg raskere. Fordi skrantesjuke er påvist hos ni villrein mellom Hemsedal og Hardangervidda (Nordfjella villreinområde), en hjort på Møre og en elg Selbu, er det innført generelt forbud mot fôring av ville hjortedyr i hele Norge.

Oppdaterte tall fra Mattilsynet viser at 25.649 dyr ble undersøkt i 2017 for å finne disse 11 dyrene. Det er med andre ord omfattende arbeid.

Lar seg ordne

Nå har Mattilsynet altså lempet på reglene i strøk der sjukdommen ikke er påvist. Men det er fremdeles krav om at eventuelle fôringsplasser skal være godkjent av Mattilsynet.

– Hvis flere ønsker å opprette fôringsplasser i Ringsaker så ta kontakt med meg, slik at vi kan få det i lovlige former, sier viltforvalter Finn Sønsteby på landbrukskontoret.