Arbeiderpartiet ønsker skolestrukturdebatt - vil sette nedleggelsen av Fagernes skole på vent

Mandag kveld behandlet Ringsaker Arbeiderparti rådmannens forslag til budsjett. Der åpnet de for å diskutere skolestrukturen i Nordre Ringsaker, men vil ikke legge ned Sundheimen på Helgøya.