Arbeiderpartiet ønsker skolestrukturdebatt - vil sette nedleggelsen av Fagernes skole på vent

BEHANDLET BUDSJETT: Ringsaker Arbeiderparti møttes for å behandle rådmannens forslag til budsjett mandag kveld.

BEHANDLET BUDSJETT: Ringsaker Arbeiderparti møttes for å behandle rådmannens forslag til budsjett mandag kveld. Foto:

Mandag kveld behandlet Ringsaker Arbeiderparti rådmannens forslag til budsjett. Der åpnet de for å diskutere skolestrukturen i Nordre Ringsaker, men vil ikke legge ned Sundheimen på Helgøya.

DEL

Onsdag skal formannskapet behandle rådmannens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for de kommende fire årene. Budsjettet skal sluttbehandles i kommunestyret 18. desember. Mandag kveld møttes Ringsaker Arbeiderparti for å behandle budsjettet på Folkets Hus i Brumunddal.

Vil gjennomgå skolestrukturen

I rådmannens forslag til budsjett for 2020 er det foreslått å legge ned Fagernes skole i Næroset og flytte elevene over til Moelv skole fra 1. januar .2021.

Ringsaker Ap går inn for at skolestrukturen i Nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali gjennomgås med sikt på færre skoler. De setter nedleggelsen av Fagernes skole foreløpig på vent, for å utrede saken. Denne skal være klar 1. oktober 2020.

– Rådmannen kom med et forslag 15. november, også skal vi sitte her fjorten dager etterpå og vedta dette, før det går gjennom oppvekstkomiteen. Hva slags saker skal oppvekstkomiteen behandle, hvis ikke et forslag om skolenedleggelse? Vi må legge opp til en prosess som gjør at vi får en utredning om hele skolestrukturen, slik at vi kan få en forutsigbarhet, sa Finn Havik.

Bernt Torp mener det er politikernes jobb å si noe om standarden de ønsker på skolene i Ringsaker, og de må si noe om hva som skal være en god skole.

– Vi kan ikke overlate det til rådmannens budsjettforslag. Det er viktig at vi får sagt noe om hva som er den nedre grensen for en skole.

Går ikke inn for nedleggelse av Sundheimen

I budsjettet er pleie- og omsorg foreslått tilført 25 ekstra millioner. Det er også i budsjettet foreslått omdisponeringer for å styrke hjemmetjenesten, og det er regnet ut at man kan overføre 8 millioner kroner til hjemmebaserte tjenester ved å avvikle 14 langtidsplasser på Sundheimen. Beboerne på Sundheimen er gradvis tenkt flyttet til Nes bo- og aktivitetssenter.

– Det stilles mange spørsmål rundt nedleggelsen av Sundheimen, og dette er ett av de forslaget der det ikke slår inn på budsjettet. Dette skal ikke kuttes, men vris over til hjemmebaserte tjenester. Når det vris over spiller ingen rolle, så om vi gjør det nå eller om ett år er ikke så viktig, sa ordfører Anita Ihle Steen.

Et enstemmig Ringsaker Arbeiderparti ber rådmannen om å legge fram en sak der faglige begrunnelser, prosessen rundt, forflytting og ivaretakelse av pasientene og de ansattes rettigheter synliggjøres før de 14 plassene avvikles.

Vil bevare Nes legesenter

Det ble også gått inn for å legge ned Bema, et tilbud for enslige mindreårige asylsøkere. Videre ønsker Ringsaker Ap å øke antall omsorgsboliger, samt prioritere nytt sykehjem i Moelv. Det blir også understreket at de ønsker at Nes legesenter skal bevares.

Artikkeltags