Vil ha flere og større faste stillinger i Ringsaker: – Et hån mot arbeidsfolk

Leder for Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken besøkte mandag sine partifeller i Ringsaker for å diskutere arbeidslivspolitikk. For de lokale politikerne er flere heltidsstillinger i arbeidslivet en topprioritet.