Landbrukssjefens byggeplaner møter motstand

VEKKER DEBATT: Furnesvegen 305 og 307, i forgrunnen, har avkjøring til den trafikkerte Furnesvegen. I bakgrunnen ses Rosenlundvegen 12, eiendommen hvor eieren ønsker å bygge på og som dermed har fremmet en reguleringsendring. Foto: Jan Rune Bakkelund

VEKKER DEBATT: Furnesvegen 305 og 307, i forgrunnen, har avkjøring til den trafikkerte Furnesvegen. I bakgrunnen ses Rosenlundvegen 12, eiendommen hvor eieren ønsker å bygge på og som dermed har fremmet en reguleringsendring. Foto: Jan Rune Bakkelund Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Landbrukssjef Stein Inge Wien ønsker å bygge på sin private bolig, men Fylkesmannen stikker kjepper i hjulene.

DEL

Brumunddal: Den gjeldende reguleringsplanen for eiendommen i Rosenlundvegen, viser at eiendommen har en heftelse om at bygget er i konflikt med veg og byggelinjer.

– En urimelig heftelse, skriver kommunen.

Naboeiendommene til landbrukssjefen ligger langs Furnesvegen som er den trafikkerte fylkesveg 84 mellom Brumunddal og Hamar, og det gjør ikke reguleringsendringen noe enklere.

Har fremmet innsigelse

Planforslaget har vært ute på høring og 1. juli var frist for uttalelser. Statens vegvesen har sterke meninger om forslaget, mens Fylkesmannen har fremmet innsigelse. Og sistnevnte har ikke kommunen tenkt å sitte stille og godta. De har allerede skrevet en anmodning om at innsigelsen bør frafalles.

1.) Manglende risiko og sårbarhetsanalyse.

2). Manglende markering av flomutsatt område som hensynssone med tilhørende planbestemmelse.

Det er punktene i innsigelsen til endringen av reguleringsplan for Rosenlundvegen/Stenbekk.

Opprinnelig ønsket landbrukssjefen å fremme en søknad om dispensasjon, men kommunen anbefalte at mest korrekte framgangsmåte var planendring.

– Den vesentligste konsekvensen av tilbygget er at det ikke er forenlig med regulert løsning for avkjørselssanering langs fylkesveg 84 og derfor er avhengig av dispensasjon eller reguleringsendring for å avklare forholdet til gjeldende plan. Det er 18 år siden siste planvedtak og vegbygging/avkjørselssanering er ikke gjennomført, skriver kommunen til fylkesmannen. Det vises dessuten til at risiko- og sårbarhetsanalyse nå er vedlagt, og at innsigelsens punkt nummer to, må skyldes en misforståelse.

– Bør stenges med bom

Det er foreslått felles avkjøring ut på fylkesveg 84 for boligene, Furnesvegen 305 og 307 i planforslaget.

– Vi mener Rosenlundvegen bør stenges ved bom for kjørende ved fylkesveg 84. Når det gjelder atkomstforhold for Furnesvegen 305, ser vi at privat atkomstveg via Sollerudvegen, fylkesveg 67, er bratt og smal. Vi mener likevel at avkjørselspunktet mot fylkesveg 84 er såpass uheldig at dette bør stenges med bom, skriver Statens vegvesen som ber om videre dialog knyttet til sine merknader.

Stein Inge Wien har ingen ytterligere kommentar utover det som ligger i saken, og de tilsvar han har gitt Fylkesmannen.

Artikkeltags