Pårørende vil vite hva arven skal brukes til

Av

Pårørendegruppa på Ringsaker bo- og aktivitetssenter vil vite hva arven på 3,7 millioner kroner skal brukes til.