Høyre-kvinnen var i utgangspunktet valgt inn som nestleder. Men da Svetlana Johnsen, Frp, en periode i 2017 og 2018 har hatt Ringsaker kommune som arbeidsgiver, har hun hatt fritak fra vervet i kontrollutvalget, og da har Holm fungert som leder.

– Grunnet tidligere familieforøkelse og oppstart av nytt firm ønsker jeg å søke fritak fra mitt verv som midlertidig leder og medlem av kontrollutvalget, skriver Holm i en søknad som må behandles i formannskap og kommunestyre. Holm legger til at det ikke har vært mulig for henne å møte til oppsatte datoer.

Svetlana Johnsen permisjon fra vervet i kontrollutvalget ble i vår forlenget fram til 30. juni. Det betyr at Johnsen er leder av utvalget igjen fra 1. juli.