Fikk beskjed om å montere røykdetektor i 2016, er fortsatt ikke på plass

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Ringsaker bo- og aktivitetssenter har seks punkter de må forbedre etter branntilsyn. Foto: Jan Rune Bakkelund

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Ringsaker bo- og aktivitetssenter har seks punkter de må forbedre etter branntilsyn. Foto: Jan Rune Bakkelund

Av

Etter en brann i en søppelcontainer ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter i 2016, ble det bestemt at røykdetektor skulle monteres. Den mangler fortsatt.

DEL

Det skriver Ringsaker brannvesen i en rapport etter å ha gjennomført branntilsyn i august ved sykehjemmet i Moelv.

Seks avvik, det vil si overtredelse av krav i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen ble påvist. Ringsaker kommune har fått frist til 7. januar med tilbakemelding.

Avvik 1: Eier kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Avvik 2: Eier kunne ikke dokumentere kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Avvik 4: Kvitteringer fra internkontrollrunder var mangelfulle. Det opplyses at det har vært manglende kontinuitet på vaktmestersiden.

Avvik 5: Brukere av bygget kunne ikke dokumentere rapporteringsrutiner til eier om endringer, forfall og skader som kan påvirke brannsikkerheten.

Avvik 6: Har ikke tilstrekkelige rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i bygget har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Artikkeltags