Regjeringens ulvevedtak: NOAH til søksmål mot staten

NOAH-leder Siri Martinsen går til søksmål mot staten etter at regjeringen like før jul tillot å skyte ulv innenfor skjermingssonen. Her er Martinsen sammen med stortingsrepresentant for SV og naturfotograf Arne Nævra foran ulvedemonstranter på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo.

NOAH-leder Siri Martinsen går til søksmål mot staten etter at regjeringen like før jul tillot å skyte ulv innenfor skjermingssonen. Her er Martinsen sammen med stortingsrepresentant for SV og naturfotograf Arne Nævra foran ulvedemonstranter på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Grunnene for skyting i sonen er svært mangelfulle, og ulvene bør få leve.

DEL

(Tidens Krav) Like før jul tillot regjeringen for første gang å skyte ulv innenfor skjermingssonen. Klima- og miljødepartementet vedtok å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen, men å verne Hobøl og Mangen. Dermed sa departementet ja til å felle 29 ulv, tre av dem innenfor ulvesonen.

Dette er 14 færre ulver enn det rovviltnemndene foreslo. Stortinget har fra før fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire-seks ulvekull i året.

Jakten på Slettås-flokken i Hedmark starter 1. januar, med mindre klima- og miljøministeren etterkommer NOAHs begjæring 28. desember om at jakten stanses til vedtaket prøves rettslig.

I en pressemelding fredag 28. desember melder dyrerettighetsorganisasjon NOAH følgende:

– NOAH mener regjeringens vedtak er ulovlig og et brudd på Grunnlovens paragraf 112 om rett til naturmangfold, og Bernkonvensjonen. Derfor har NOAH valgt å gå til rettslige skritt for å overprøve lovligheten av dette vedtaket, og har begjært midlertidig forføyning.Vi håper at departementet behandler vår anmodning om jaktstans raskt slik at ulvene får leve inntil saken er avklart i domstolen. Grunnene for skyting i sonen er svært mangelfulle, og ulvene bør få leve, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Vinterens overvåking har påvist mellom 67 og 74 ulver i Norge, inkludert grenserevir. Det ventes imidlertid at flere ulver blir registrert utover vinteren.

– Med unntak av fire registrerte ulver er alle påvist i fylkene med ulvesone – Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, opplyser leder Jonas Kindberg i Rovdata. Tre av de fire ulvene som er registrert i fylker utenfor ulvesonene, er skutt. Den siste er påvist i Trøndelag.

Får kritikk

Regjeringen fremmer samtidig flere forslag for å gi landbruksmyndighetene og kommunene større innflytelse på rovdyrforvaltningen. Likevel får regjeringen krass kritikk fra alle kanter, også fra egne rekker samt Verdens naturfond som mener det både er «oppsiktsvekkende og uakseptabelt at regjeringen åpner for felling av Slettås-flokken».

– Norsk ulveforvaltning har spilt fallitt, dette vedtaket er bare politikk. Vi synes det er skammelig at man ser ut til å bruke en utrydningstruet dyreart for å posisjonere seg før kommunevalget neste år, sier WWF Verdens naturfonds miljøpolitiske leder Ingrid Lomelde.

– Man velger nå å se helt bort fra ulveforliket som et bredt flertall på Stortinget inngikk. Vi vil med dette ligge langt over bestandsmålene, sier Frps rovdyrpolitisk talsmann Terje Halleland til NTB.

Konfliktnivå

I den midlertidige forføyningen, levert i dag på vegne av NOAH av advokat og jussprofessor Mads Andenæs ved UiO, understrekes det: «Grunnloven er ingen formalitet. Vi minner om Grunnloven § 89: «I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven». § 112 er relevant og må ha klar vekt i tolkingen av lovens bestemmelser. Grunnloven gir alle en rett, også utover lokalsamfunn som er berørt. Grunnloven krever at marginale lokale interesser kan ikke veie tyngre enn hovedbestemmelsen og formålet i § 112.»

To voksne hannulver. Latinsk navn: Canis Lupus.

To voksne hannulver. Latinsk navn: Canis Lupus. Foto:

Departementet innrømmer selv, i vedtaket, at hensynene som er vurdert i seg selv ikke er vektige nok for å gi rettslig grunnlag til skyting av en flokk i ulvesonen. Allikevel kommer regjeringen til at ulvene må bøtes med livet på grunn av det høye «konfliktnivået» i området. Og dette til tross for at forskning gjennomført i 2017 har funnet at ulvene i Slettås-reviret ikke har noen unormal adferd og ikke anses utgjøre fare, heter det i skrivet fra NOAH.

Les også: Ulv tok lam i Eikesdal.

Siste håp

– Det er en høy terskel for å skyte kritisk truede ulver innenfor ulvesonen. Det er ikke gitt noen rasjonell begrunnelse eller dokumenterte bevis for å støtte konklusjonene i vedtaket. Vedtaket er et dårlig forsøk på å tilfredsstille de som ønsker å holde ulvebestanden i Norge så lav som mulig. Derfor er vi tvunget til å prøve dette rettslig – for alle truede dyrs skyld, utdyper Martinsen.

NOAH og Martinsen poengterer at stortinget har begrenset tilstedeværelsen av ulv til et område som utgjør fem prosent av Norges territorium. Alle ulver som beveger seg utenfor sonen, risikerer å skytes.

Det er omtrent 70 ulver i Norge og ytterligere 40 ulver i grenseområdet mellom Sverige og Norge. Ulvebestanden lider dessuten av høy innavl, melder dyrevernsorganisasjonen.

– Regjeringens vedtak er enda et skritt mot svekkelse av bevaring av ville dyr. Flertallet i Norge er ikke enig i en slik politikk. Folk flest vil at folkevalgte og myndighetene tar beskyttelsen av ulv og andre truede dyr på alvor. NOAH arrangerer en demonstrasjon for å kreve politisk endring for Norges truede dyr den 12. januar foran Stortinget. Men for ulvene innenfor ulvesonen er det nå rettslige skritt som er siste håp, avslutter Martinsen.

Fakta om NOAH

* Norsk dyrerettighetsorganisasjon etablert i 1989 i Oslo.
* Leder og talsperson i NOAH er veterinær Siri Martinsen.
* Har over 6.000 medlemmer.
*NOAHs visjon er en verden hvor dyr ikke sperres inne for pelsens skyld, mishandlet for forskningens skyld, latterliggjøres for underholdningens skyld eller drepes for kjøttets skyld.

Artikkeltags