– Hele saken er storm i et vannglass. Jeg kan ikke skjønne hvordan Johnsens kontakter østover skal representere noen fare for norske interesser. Dette er en form for russofobi der Russland blir forsøkt isolert igjen – slik vi opplevde under den kalde krigen, sier Arne Treholt. Selv ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje for daværende Sovjet. Treholt ønsker ikke å prosedere verken sin eller Tor André Johnsens sak.

LES OGSÅ: Johnsen i PSTs søkelys

– Uansett hva jeg sier i denne saken vil det bli oppfattet feil. Jeg har bare lest om Johnsens kontakter gjennom media, men ut fra det kan jeg ikke se at han har opptrådt feil, sier Treholt.

Møttes flere ganger

Treholt har møtt Tor André Johnsen flere ganger både i Moskva og i Istanbul.

LES OGSÅ: Johnsen: - Helt feil at jeg ikke lytter til PST

– Tor André jobbet for Norske Skog og Moelven og har vært en framdragende representant for norsk næringsliv. Han er kjent for å være en god og effektiv salgsmann som har vært særlig dyktig til å skaffe seg kontakter, sier Treholt som selv har vært aktiv forretningsmann i Russland, Midtøsten og på Kypros etter at han slapp ut etter å ha sittet i fengsel i åtte og et halvt år.


– Jeg har hatt mange interessante samtaler med Tor Andre. Jeg oppfatter han som tenkende, utradisjonell og sosialt søkende – og med et bredt kontaktnett, sier Treholt.


– Men PST mener han har hatt for nær kontakt med visse representanter ved den russiske ambassade?


– Jeg kjenner ikke detaljene. Men i utgangspunktet trodde jeg det var en oppgave for stortingsrepresentanter å pleie kontakter med utenlandske diplomater og ambassader. Jeg kan ikke se at det er verre å snakke med russere enn amerikanere. Tor André har i sitt virke vært opptatt av å få til handel og tjene penger for norsk næringsliv.

Ble ikke advart

– Men PST har innkalt Johnsen til to møter der han er blitt bedt om å vise større varsomhet?


– Det var et tilbud jeg aldri fikk.

– Burde du ha fått det?

– Dette er et springende punkt i min sak som jeg ikke vil prosedere. Flere unge i Ap hadde tett kontakt med sovjetrussere på 60- og 70-tallet. De ble advart. Det skjedde aldri meg. Og det hadde nok politiske grunner. Mer vil jeg ikke si før det oppfattes som prosedyre, sier Treholt. Likevel advarer han mot det han beskriver som et djevelbilde av Russland og Putin.

– Det er ikke slik at USA gjør alt rett og Russland alt feil. Norge er avhengig av god dialog med naboen i øst. Vi trenger ikke en ny kald krig. Saken mot Tor André Johnsen er blåst ut av alle proporsjoner. Han har aldri vært i nærheten av å være i posisjon til å utgjøre noen trussel.

– Men det er ikke bare diplomater ved den russiske ambassaden?

– Det er det heller ikke ved andre ambassader, sier Arne Treholt.