– Dette vil bety å frede et lagerrom

Artikkelen er over 2 år gammel

Ringsaker kommune tar fredning av Prøysenstua til etterretning. Men de har vesentlige innvendinger mot enkelte av de foreslåtte frednings- bestemmelsene.