Opplever nedgang i restavfall på Hedmarken: - En positiv utvikling

Etter at Sirkula innførte betaling for å få levere restavfall på gjenvinningsstasjonene, har de opplevd en nedgang på 27 prosent i mengden restavfall som blir levert inn.