Folk vil flytte til Ringsaker - snart er vi 35.000

Trivsel: Mjøsparken i Brumunddal er et av tiltakene Ringsaker kommune har gjennomført for å få befolkningen til å trives i kommunen.

Trivsel: Mjøsparken i Brumunddal er et av tiltakene Ringsaker kommune har gjennomført for å få befolkningen til å trives i kommunen. Foto:

257 nye ringsaksokninger hittil i år. Nå er vi 34.745 ringsaksokninger.

DEL

Med en netto vekst på hele 129 innbyggere i årets andre kvartal fortsetter den sterke befolkningsveksten i Ringsaker. Per 1. juli var innbyggertallet i Innlandets mest folkerike kommune 34.745.

– Dette er fantastisk gode tall for oss. Vi har allerede i første halvår en netto vekst på hele 257 innbyggere, og vi ser at veksten i all hovedsak skyldes tilflytting. Det er helt tydelig at vi nå får resultater fra mange år med investeringer og systematisk satsing fra næringsliv og det offentlige, sier rådmann Jørn Strand i en pressemelding tirsdag morgen.

De siste to årene har veksten i Ringsaker ligget over landsgjennomsnittelig vekst. Også i andre kvartal i år vokste Ringsaker mer enn landet, noe som har betydning blant annet for beregning av rammetilskuddet kommunen får fra staten. Prosentvis er veksten i første halvår på 0,75 prosent mens landet hadde en vekst på 0,33 prosent.

Økningen i folketallet skyldes først og fremst tilflytting. Hele 411 valgte å flytte til kommunen i løpet av andre kvartal, mens det flyttet 286 ut av Ringsaker. Til sammen i år er det en netto tilflytting på 250 innbyggere.

– Vi jobber målrettet for å få flest mulig til å flytte til Ringsaker, og for at de som bor her skal trives så godt at de blir her. Det går tydelig fram av tallene at vi er i ferd med å lykkes med dette, og at Ringsaker oppfattes som en attraktiv kommune å bo i, sier Jørn Strand.

1. kvartal 2019HamarRingsakerStangeElverumLillehammerGjøvikLandet
Folketallet inng kvartal3114434488209162119128023306765328212
Fødte43924442646013407
Døde75895163688010778
Fødselsoverskudd-323-7-21-4-202629
Innvandring52613035364212333
Utvandring1513141417196678
Innflytting, innenlandsk3763182381602802770
Fraflytting, innenlandsk3782412111702673330
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv.35125431132-335653
Folketilvekst312836-1028-538282
Folketallet utg kvartalet3114734616209522118128051306235336494
Prosentvis vekst0,01 %0,37 %0,17 %-0,05 %0,10 %-0,17 %0,16 %


2. kvartal 2019HamarRingsakerStangeElverumLillehammerGjøvikLandet
Folketallet inng kvartal3114734616209522118128051306235336494
Fødte66855337735114246
Døde6881545259709842
Fødselsoverskudd-24-1-1514-194404
Innvandring32302323354210641
Utvandring2215171527245937
Innflytting, innenlandsk4253812652313623040
Fraflytting, innenlandsk4242712482454214700
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv.1112523-6-51-1484701
Folketilvekst912922-21-37-1679105
Folketallet utg kvartalet3115634745209742116028014304565345599
Prosentvis vekst0,03 %0,37 %0,11 %-0,10 %-0,13 %-0,55 %0,17 %


1. halvår 2019HamarRingsakerStangeElverumLillehammerGjøvikLandet
Folketallet inng kvartal3114434488209162119128023306765328212
Fødte109177977913711127653
Døde14317010511512715020620
Fødselsoverskudd-347-8-3610-397033
Innvandring84915358718422974
Utvandring37283129444312615
Innflytting, innenlandsk8016995033916425810
Fraflytting, innenlandsk8025124594156888030
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv.46250665-19-18110354
Folketilvekst1225758-31-9-22017387
Folketallet utg kvartalet3115634745209742116028014304565345599
Prosentvis vekst0,04 %0,75 %0,28 %-0,15 %-0,03 %-0,72 %0,33 %


Artikkeltags