– Ikke aktuelt med politisk behandling av gjeterhytta

Gjeterhytta: – Dette var en kurant byggesak, og det var ikke behov for politisk behandling av byggesøknaden, framholder rådmannen i sitt svar til Tone Høisveen, Ringsaklista.

Gjeterhytta: – Dette var en kurant byggesak, og det var ikke behov for politisk behandling av byggesøknaden, framholder rådmannen i sitt svar til Tone Høisveen, Ringsaklista.

Artikkelen er over 1 år gammel

Ingen motsatte seg at gjeterhytta ble gjenoppbygd, og selve byggesaken ble vurdert som kurant. Rådmannen kan ikke se at det ut fra dette var aktuelt med en politisk behandling.

DEL

Dette er hovedkonklusjonen i det omfattende svaret planutvalgsmedlem Tone Høisveen, Ringsaklista, har fått fra rådmann Jørn Strand, etter at hun ba om en tilbakemelding og utredning om den omstridte byggetillatelsen til den nye gjeterhytta ved Øyungen.

– Uheldig

Høisveen hadde forventet at saken ville bli fremmet for en politisk avgjørelse, noe rådmannen ikke er enig i.

– Siden kommunens administrasjon her har satt i gang bygging uten lovlig tillatelse, synes jeg det er uheldig at dette godkjennes i byggesaksavdelingen, og at de i tillegg trosser anmodninger fra de med innsigelse, begrunnet hun ønsket sitt med.

Etter at det ble kjent at hytta var revet, måtte Øyungen seterlag søke om å få sette opp ei ny hytte, et arbeid som da allerede var godt i gang, i samarbeid med kommunen.

Kart- og byggesakssjef Atle Ruud definerte hytta som et landbruksbygg, og sendte den til villreinnemnda, fylkesmannen og fylkeskommunen til uttalelse.

Felles for de tre instansene var at ingen motsatte seg at gjeterhytta ble gjenoppbygd, men

alle gikk mot at den skulle brukes til andre formål, altså den inngåtte avtalen med kulturseksjonen i kommunen om bruk som turmål.

Fylkesmannen tvilte

Særlig fylkesmannen stilte seg tvilende til om denne bruken av hytta ville være innenfor LNF-formålet., og framholdt at en slik bruk av hytta måtte behandles som en dispensasjonssak.

Det ble også foreslått at kommunen i stedet kunne inngå en avtale med turistforeningen om bruk av deres hytte til varmestue.

Men kart- og byggesakssjefen avviste innvendingene, og mente at også avtalen med kulturetaten var så lite omfattende at det ikke innebar noen bruksendring, og at det følgelig ikke var behov for noen dispensasjonssøknad.

Han konkluderte også med at det ikke kan ha stor betydning for villreininteressene om det er gjeterhytta eller turistforeningens hytte som brukes som varmestue.

– Regionale myndigheter har uttalt seg i saken. Som det framgår er de regionale myndighetene skeptiske til bruk av gjeterhytta som varmestue inntil 10 dager i sesongen. Kart- og byggesakssjefen vurderte søknaden, inkludert de innkomne uttalelsene, og konkluderte med at tillatelse kunne gis i henhold ti søknaden. Det er i slike sammenhenger ikke uvanlig at kommunen kan vurdere en sak annerledes enn regionale myndigheter, heter det i rådmannens svar til Høisveen.

Han viser til sist til at de regionale myndighetene har fått oversendt vedtaket om byggetillatelse, og har klagerett.

– Klagefristen har gått ut, og det er ikke kommet inn klager på vedtaket, konstaterer rådmannen.

Artikkeltags