– Hvorfor ikke bygge både basseng og flerbrukshall på Brøttum?

Ringsaklista mener det er rom for å bygge både basseng og flerbrukshall på Brøttum, og hvis de må velge, ønsker de å prioritere hall foran basseng.