Ulvejakt på Hedmarken og i Østerdalen: Får ta ut én ulv

Artikkelen er over 3 år gammel

Mandag søkte Løten og Vang beitelag om fellingstillatelse på ulv. Etter 20 minutter ga Fylkesmannen i Hedmark tillatelse til jakt.

DEL

Bakgrunnen for fellingstillatelsen er at det mandag ble funnet totalt seks skadde lamunger ved Brennsætra i Hamar.

Fem av dem var avlivet da beitelaget søkte om fellingstillatelse.

Statens naturoppsyn har vært på stedet og slått fast at det er ulv som har vært på ferde.

Skadene har blitt vurdert til å være mellom fire og fem dager gamle.

Også tidligere denne beitesesongen har det blitt dokumentert flere skadde og døde lamunger i det aktuelle beiteområdet, opplyser Fylkesmannen.

Den siste skadefellingstillatelsen som ble gitt i området gikk ut 22. august. Nå er det altså gitt en ny.

Fellingsområdet er avgrenset til å gjelde Hamar, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot kommuner – nord for riksveg 25, øst for E6 og vest for riksveg 3.

Fellingstillatelsen gjelder for én ulv og gjelder fram til 11. september klokken 12.00.

Det er gitt tillatelse til å benytte løs pådrevet halsende hund i forbindelse med fellingsforsøket.

– Statens naturoppsyn skal primært benyttes for gjennomføring av slike oppdrag med slippforsøk av løs på drevet Side 4 av 6 halsende hund i pågående skadefellingsforsøk på ulv. Dersom SNO ikke har tilgjengelig fellingspersonell for gjennomføring av fellingsforsøk, får fellingslaget tillatelse til å benytte seg av løs på drevet halsende hund i forbindelse med forsøk på felling, skriver Fylkesmannen i fellingstillatelsen.

Denne ulven står bak nesten én tredel av årets sauedrap 

Artikkeltags