Fra jord til næringsareal

Fra LANDBRUK TIL ANNEN NÆRING: Jorda til eiendommen Råholt på Rudshøgda blir næringsareal, som området rundt. Foto: Jan Rune Bakkelund.

Fra LANDBRUK TIL ANNEN NÆRING: Jorda til eiendommen Råholt på Rudshøgda blir næringsareal, som området rundt. Foto: Jan Rune Bakkelund.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Med en stemme overvekt, 6 mot 5, vedtok formannskapet å kjøpe 44 dekar av eiendommen Råholt på Rudshøgda.

DEL

Ringsaker kommune ønsker å omregulere eiendommen til næringsformål. Selger Jonny Halvorstuen ønsker å beholde eiendommene og et uteareal på sju dekar.

Formannskapsmøtet startet med å sitere et brev fra landsmøtet i Natur og Ungdom. De krever at Ringsaker kommune tar ansvar for framtidige generasjoner ved å sikre lokal matproduksjon i de kommende årene, og stanser all framtidig nedbygging av matjord og dyrkbar mark.

Miljøpartiet de Grønnes representant, Thomas Eriksen, henviste til brevet fra Natur og Ungdom under debatten og signaliserte sin motstand.

Eiendommen Råholt ligger inneklemt i et område langs E6 hvor kommunen har opparbeidet næringsareal. Eiendommen består av: 14,5 dekar fulldyrket jord, cirka 4,8 dekar overflate dyrket, tre dekar beite, 25 dekar skogsvokst og cirka 3,5 dekar bebygd.

– Jeg skulle ønske at vi som er Norges største landbrukskommune var en fortgangs kommune i å bevare dyrket mark. Jeg føler vi går i feil retning og snart er norgesmester i å bygge ned dyrke mark. Saken hadde stilt seg annerledes for meg hvis det hadde vært 44 mål med kratt.

– Det blir en håpløs diskusjon når en bruker jordvernet når det er mer naturlig å bruke området til næring. Vi har sagt i kommuneplanen at dette området skal brukes til annen næring, og da er det naturlig å kjøpe når eier vil selge, sa Geir Roger Borgedal, Ap

Odd-Hermann Roel Børke, H, syntes kommunen burde ha sikret seg hele eiendommen.

Halvorstuen driver et lite transportfirma han ønsker å videreutvikle, og planlegger å bygge et garasjeanlegg.

Artikkeltags