Behandler klage på konsesjon seks måneder etter salget

KLAGE: 6. desember skal landbruksnemnda behandle en klage på konsesjonstildelingen til kjøper av Skyberg Nedre. En nabo ble ikke kontaktet før salget til tross for at han hadde meldt sin interesse. Arkivfoto

KLAGE: 6. desember skal landbruksnemnda behandle en klage på konsesjonstildelingen til kjøper av Skyberg Nedre. En nabo ble ikke kontaktet før salget til tross for at han hadde meldt sin interesse. Arkivfoto

Seks måneder etter at Bjørn Slotnæs fikk konsesjon på kjøp av Skyberg Nedre, skal landbruksnemnda behandle klage fra en nabo.

DEL

RUDSHØGDA: Tore Vaarnes som eier landbrukseiendommen Skyberg Øvre har klaget og mener konsesjonen ble gitt på feil grunnlag. Klagen ble innlevert i juni innen klagefristen, men behandlingen av klagesaken blir først 6. desember.

– Høsten 2017 fikk jeg høre at Skyberg Nedre kanskje skulle selges. Jeg kontaktet da eier og landbrukssjef og sa ifra at jeg var interessert i nevnte arealer, skriver Vaarnes som mener at skogen og beite på oversiden av hans gård, passer best som tilleggsjord til Skyberg Øvre.

– Skyberg Øvre og Skyberg Nedre har tidligere vært en gård. Ved deling av gården, ble skogen delt opp i teiger. Skyberg Nedre har fire skogteiger som ligger sammenblandet med skogen på Skyberg Øvre, skriver Vaarnes og legger til:

– Beitet tilhørende Skyberg Nedre har vært brukt sammen med beiter på Skyberg Øvre etter at kuene på Skyberg Nedre. Beitet til Skyberg Nedre har ikke sikkert vann.

24. mai ga en enstemmig landbruksnemnd konsesjon på vilkår om at kjøper Bjørn Slotnæs må flytte til eiendommen Skyberg Nedre, dersom han ikke lenger er bosatt på nabogården Fugleseng Nordre. Slotnæs leier også jord fra kommunens legatgård, Fugleseng.

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, står det innledningsvis i konsesjonsloven.

Eli og Jens Tore Skyberg er selgere av Skyberg nedre. Kjøpesum var 5,5 millioner kroner.

Søkers ektefelle, Grethe Slotnæs, har forpaktet Skyberg nedre i mange år. Formålet med kjøpet er å drive jordbruksarealet på samme måte som før, som tilleggsareal på Fugleseng Nordre hvor driftsopplegget er storfekjøtt-, korn- og fôrproduksjon, samt skogbruk.

Skyberg Nedre er en eiendom på 1094 dekar, hvorav 158 dekar er fulldyrket jord og skogen utgjør 738 dekar.

– Det forholdet at søkers ektefelle driver en annen landbrukseiendom i Ringsaker og bor i relativt kort avstand til konsesjonseiendommen, kan tale til fordel for å gi konsesjon med fritak for boplikt, skriver landbrukssjefen.

Artikkeltags